Privacyverklaring de Eikenhof

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Recreatiecentrum de Eikenhof is een commerciële aanbieder van logies. Deze verklaring heeft betrekking op vennootschap onder firma de Eikenhof. Vennootschap onder firma de Eikenhof is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 05021031 en gevestigd aan de Paasloërweg 12, 8378 JB Paasloo.

Het waarborgen van uw privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Allereerst verzamelen wij alleen die persoonsgegevens van u, die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Daarnaast worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij uw gegevens nooit verkopen aan anderen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;

eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via:

Telefonisch     0561-451430
Email              info@eikenhof.nl
Post                Paasloërweg 12, 8378 JB Paasloo

Welke persoonlijke gegevens gebruiken wij?
Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op u wenst te gebruiken. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert.


 

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u bij ons afneemt via onze website, telefonisch, dan wel schriftelijk of per e-mail kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Aanhef

Geboortedatum

Straat + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Telefoonnummers

E-mailadres

Leeftijd

IBAN-nummer

Ip-adres

Bic code

CV

Motivatiebrief

Opleidingsniveau

Gegevens die u zelf invult in een open veld via een contactformulier

Klikgedrag website

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Reserveringen: bij het vastleggen en voltooien van een reservering documenteren wij uw gegevens in ons reserveringsysteem ‘Tommy Booking. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard in ons reserveringsysteem. Tevens maken wij bij reserveringen van kinderfeestjes en schoolreisjes gebruik van het reserveringsysteem Recras. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.

Sollicitatie: om de sollicitatie te verwerken. De gegevens worden bewaard via het websysteem van ‘Webstores’ of op onze beveiligde e-mail servers voor maximaal 1 maand.

Marketingactiviteiten: om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. De gegevens worden bewaard via het websysteem van ‘Tommy Booking’ voor maximaal 7 jaar. Ook gebruiken wij persoonlijke informatie voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Verder gebruiken wij Social Media om onze eigen diensten te promoten, te verbeteren en te faciliteren. Vragen, feedback en of opmerkingen die bij ons kenbaar worden gemaakt middels een privébericht kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard in ons account.


 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Sociale Media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

 

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij uw graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.