Inheemse boswal buitenrand


Naast de bomen aan de rand van de uitbereiding komt er ook een boswal. Deze wordt met onderstaande struiken en bomen aangelegd. 

Namen aan de rechterkant Namen aan de linkerkant

1. Alnus Gultinosa, zwarte els

3. Betula Pendula, ruwe berk

5. Corylus Avellana, hazelaar

7. Ligustrum vulgaris atrovirens, Liguster

9. Prunus Spinoza, sleedoorn 

11. Quercus Robur, zomereik

13. Sambucus Nigra, Vlier

15. Viburnum opulus, Gelderse roos

 

2. Amelanchier Lamorckii, krent

4. Carpinus Betulus, haag beuk

6. Crataegus Monogyna, meidoorn

8. Prunus Spinoza, sleedoorn 

10. Frangula Alnus, vuilboom

12. Sorbus Acuparia, Lijsterbes

14. Viburnum opulus, Gelderse roos

16. Tilia Cordata, Linde